Тел/ Фах: 02/ 2 726 000 Телефон 2: 070/ 207 543 Побарај понуда
Тел/ Фах: 02/ 2 726 000 Телефон 2: 070/ 207 543

Ladna

Хемиски состав

Она што ја издвојува Ladna од останатите води е нејзиниот совршено избалансиран хемиски состав. Исклучително ниското ниво на натриум ја прави Ladna погодна за децата уште од најмала возраст.

1L Ladna содржи (mg)

Натриум (Na+) 2,07
Калиум (K+) 0,86
Калциум (Ca2+) 14,40
Магнезиум (Mg2+) 2,62
Хлориди (Cl-) 2,50
Сулфати (SO42-) 9,80
Бикарбонати (HCO3-) 45,60
Сув остаток 59,00

Квалитетот на Ladna e под постојан стручен надзор од страна на погонската лабораторија, а редовно се контролира и од страна на Институтот за јавно здравје на Република Македонија.

Производството на Ladna е HACCP сертифицирано од страна на реномиранoто сертификационо тело SGS, сертификат SGS HU11/6011 и ISO сертифицирано, сертификат SGS HR11/0482.

Ladna е одобрена од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија и е заведена во регистарот на производители под број 13-69.

for more information

Contact us:

+389 2 2726 000

+389 70 207 543

Send us a message